Sanzyusseiki-no-mori

和文表記

Hazime ni

Sanzyusseiki-no-mori (SnM) wa, Seisyohô Rômazi no kotowari to kokoromi de aru. Nihongo ga Rômazi de naritatu akasi to naru tame ni, omo na naiyô wa Seisyohô Rômazi de sirusita. Ippan no kata ni muketa Siryô ya Kakimono wa Kanzi-kana to sita.

Midasi

Rômazi no Bunpô
Seisyohô Rômazi no tebiki. "Rômazi no Nihongo" no nozomasii arikata o saguru.
Rômazi no Siryô
Kakusyu Rômazi no hyô, Naikaku Kokuzi, ISO 3602, Hikion no tuzurikata, hoka.
Rômazi no Kakimono
Saikin no Rômazi ni matuwaru yaya kuwasii kakimono.
Yoserareta Situmon
Toku ni kigakari na naiyô o erande toriage, zakkubaran ni kotaeta.
Rômazi no Kusari
Kokusai kikaku ni sitagawanai hômupêzi mo toriageta.
Unicode Keiziban
Maniawase o tadasiku kakikaeru sikumi ga aru. (o^ → ô)

Rômazi ni tuite

  1. Rômazi wa moppara Kokusai kikaku (ISO3602) o motiiru. Tadasi, koyû meisi nado de hutû ippan ni Hebonsiki sono hoka no teityaku ga yurugasegataku mitomerareru baai wa, sore ni sitagau.
  2. Wakatigaki wa Nippon-no-Rômazi-Sya nado ga osu mizikai mono (Tôdaisiki) ni kumisuru.
  3. Nihongo to wa mitomegatai gairaigo oyobi gaikokugo wa moto no tuzuri o sono mama motii, nanamemozi de simesu. Tadasi, nanamemozi wa kotosara ni tuyometa insyô o ataeru tame, yoku sirareta kotoba (moppara Eigo) de wa, kore o habuku baai ga aru.
  4. Sono hoka de setumei ga hituyô na baai wa itiiti hasigaki o soeru.

For Non-native readers

Sanzyusseiki-no-mori (SnM) is a website devoted to the studies of Japanese romanization for native readers. Thus SnM uses the Kunrei system. The Hepburn system is not based on the Japanese phonology and unable to illustrate Japanese grammar. I would like you to respect the Japanese language and the global standard.

Osirase

2005-02-25
Rômazi no Bunpô: Rômazi no hyô o kakinaosita. Kanzi-kana mo arata ni kuwaeta.
2004-12-10
Otoiawase no atesaki o kaeta. Izen no atesaki de wa mô todokanai.
2004-08-29
Rômazi no Bunpô: Gendai kanazukai to Rômazi o kakinaosita. Kanazukai to Rômazi no hyô o kuwaeta no ga atarasii.
2004-08-05
Rômazi no Kakimono ni 99-siki wa arate no Hebonsiki ka o tuika. Kanzi-kana mo aru.
2004-07-31
Rômazi no Siryô ni Naikaku kokuzi no Hebonsiki Rômazi (Kanzi-kana) o tuika.
2004-06-24
Hômupêzi o Port5 kara Xrea e utusita. Port5 no tensô seigen - 100MB/tuki wa amari ni zyôken ga kibisikatta. Xrea wa pêzi no migiue ni kôkoku ga hairu ga, kono teido de sumu no nara sasisawari nakarô.

Annai

Nippon-no-Rômazi-Sya

©2000-2005 Sanzyusseiki-no-mori

Sanzyusseiki-no-mori

Hazime: 2000-12-26