Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-02-22
Teire(3): 2004-08-30

Rômazi no Bunpô

Seisyohô Rômazi no tebiki. Kanzi-kana no maniawase to site no Rômazi de wa naku, "Rômazi no Nihongo" to site no nozomasii arikata o saguru.

Kunreisiki
ISO 3602

Rômazi no Bunpô de wa subete no kotoba o Kunreisiki/ISO 3602 de tuzuru. Tobira no kotowarigaki; "... koyû meisi nado de hutû ippan ni Hebonsiki sono hoka no teityaku ga yurugasegataku mitomerareru baai wa, sore ni sitagau" wa, koko de wa atehamaranai. Gairaion oyobi tokusyuon no tuzuri wa Kunreisiki no kotowari ni motozuita kakutyôhyô ni sitagau.

©2001-2003

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô