Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-02-28
Teire(11): 2004-08-28

1. Rômazi tehazime

1-2. Hikion no tuzurikata

Rômazi no Hyô (1-1) no soegaki de, goku assari hikion wa boin no ue ni ^ (yamagata) o tukete arawasu to kaita. Ikken tumaranai hodo yasasii koto da ga, zitu wa Rômazi ni tazusawaru kata de sae ukkari matigau mondai da kara, kore o hitotôri toriagetai.

Hikion (tyôboin, tyôon, nobasu oto) to wa, boin no môra ga tanboin no bai no nagasa o motu oto o iu. Rômazi de wa, â, î, û, ê, ô, oyobi ei no muttu ga aru.

Hikion no Hyô
Boin Kana Rômazi Maniawase Maniawase
Kana: Hiragana to Katakana
Rômazi: Seisyohô Rômazi
Maniawase: Yamagata kigô ( ^ ) ga tukaenai baai no Rômazi 1
aa ka-a-sa-n kâsan kaasan ka^san
ii ni-i-san nîsan niisan ni^san
uu su-u-ga-ku sûgaku suugaku su^gaku
ee ne-e-sa-n nêsan neesan ne^san
ei e-i-ga eiga eiga eiga
oo mo-yo-o-si moyôsi moyoosi moyo^si
ou so-u-dai sôdai soodai so^dai

Hikion ei

ei no hatuon wa gendaigo de wa ee to onazi de ari, tomo ni "ê" de arawaseru ga, Gendai kanazukai no soegaki 2 ni nazoraete kono yô ni arawasu. Tadasi, katakana de kaku gairaion nado de, kore o hikion de simesu narawasi no aru mono wa "ê" to kaku.

kirei (kirê de wa nai)
keiei (kêê de wa nai)
mêru (meiru de wa nai)

Hikion ou

ei wa kana ni nazoraeru ga, ou wa tune ni "ô" de arawasu. oo mo "ô" to kaku tame, kono hutatu wa kubetu sarenai.

hôsô (housou de wa nai)
ôgesa (oogesa wa Naikaku kokuzi de wa mitomeru)

Kore wa ue no bunsyo no tukekuwae Gendaigo no on'in de, u-retu no tyôon ga nobasu oto to site simesareta koto ni yoru. Nao, ISO3602 wa sono hyô 3a to 3b de u-retu no tyôon o hitotu hitotu toriageta.

Ippan no kata wa ou o "ô" de arawasu no o tamerau rasii. Ue no "hôsô" o housou to suru rei wa maikyo ni itoma ga nai. Kore o yamagata o kabusenai de kaku baai wa, "hoosoo" aruiwa "ho^so^" to sinakereba naranai ga, tadasii maniawase wa tuizo mita koto ga nai. Iya, "hoosoo" wa hen da kara housou ga yoi to yuzuranai kata ga, de wa, "Tôkyô" o Toukyou to tuzuru ka to ieba, sonna koto mo metta ni nai. Monku nasi ni Tokyo o motidasu. Tadasii Rômazi o ukeirenai ni site mo, semete kisoku o sadamete tuzutte itadakitai. Genzyô wa kimama to detarame ga habikotte iru dake de, kotowari ga kore o mitomeru koto wa arienai.

ou to oo o kakiwakenai yuen wa ue de simesita ga, zissai ni yakudatu sokumen mo aru. Tatoeba, koo-si = "kôsi" o kou-si = kousi to suru to, ko-usi = "kousi" to magireru. Nihongo wa Rômazi ni suru koto de ôku no dôon'igigo no miwake ga tukanaku naru ga, ou ni "ou" o ireru to, kore ni kuwaete keitaiso no kireme de mo kotoba ga magireru koto ni nari, yori ôku no kotoba no miwake ga tukanaku naru no de aru.

Keitaiso no kireme

Hikion no atukai de mondai to naru no wa, kono keitaiso no kireme ni boin ga aru baai de aru. Tadasiku Rômazi o tuzuru ni wa, kotoba no naritati o sitte oku hituyô ga aru.

Meisi (taigen) no baai, amari matigaerareru koto wa nai. Kotoba o imi o nasu mottomo tîsana tan'i made komagire ni site, sono tan'i no naka de boin to boin ga tunagaru baai ni nomi, sore o tyôon de arawasu.

zyuu-tai = zyûtai
kaa-san = kâsan
oo-gyou = ôgyô

Kono tan'i o mataide onazi boin ga tunagatte mo, sorera wa hitotu no tyôon to wa minasanai.

naga-ame = nagaame
utu-utu = utuutu
si-in = siin

Yori komiitta rei mo ageyô.

soo-on = sôon
syuu-u = syûu
ko-ou = koô

Dôsi de hikion no atukai ni yuragi ga mirareru no wa, Kanzi-kana to Rômazi de wa keitaiso no kireme ga kotonaru kara de aru. Rômazi wa hitotu no kana o siin boin ni huriwakeru ga, kore ni yotte Kanzi-kana de akiraka ni narienakatta gokan to gobi o tadasiku kirihanaseru. Tatoeba ureeru wa, Kanzi-kana de wa ure-eru (simoitidan katuyô) to wakeru. Ippô Rômazi de wa uree-ru (e-boin katuyô) to wakeru. Mondai to naru no wa, moppara a-gyô itidan katuyô dôsi de aru.

motîru (i-boin katuyô)
urêru (e-boin katuyô)

Gensoku ni terasiawasereba ue no yô ni tuzuru beki da ga, koko ni okurikana no narawasi ga okonaware, zissai ni wa,

motiiru (kamiitidan katuyô)
ureeru (simoitidan katuyô)

to kakareru koto no hô ga dantigai ni ôi. Tisiki no hukai kata wa mae no rei ni katamuku ga, sore igai wa usiro no rei ni sitagau.

Okurikana wa, kanzi de kaita kotoba no yomikata o akiraka ni suru tame no mono de ari, Rômazi no kakikata ni eikyô o oyobosu beki de nai. Sikasi zissai ni ôku no kata ga usiro no rei ni sitagau genzitu o humaereba, imasara Kanzi-kana ni hikizurareru no wa matigai da to wa iidasenai. Ue de toriageta hikion ei mo sô da ga, Rômazi ni mo Gendai kanazukai to onaziku aratamegatai narawasi ga ari, rizume de wa sumanai bubun ga aru.

Tugi: Gendai kanazukai to Rômazi
Mae: Rômazi no Hyô

Hasigaki

Kono pêzi wa Kanzi-kana mo arimasu.

1 Maniawase
Kuwasiku wa Yoserareta Situmon no Konpyûta ga yamagata o atukaenai baai o goran kudasai.

2 Hikion ei
ISO3602 wa sono Hyô 3a de, aa(â), ii(î), uu(û), ee(ê), oo(ô), ou(ô) no muttu o tyôboin to site atukatta. ISO wa oo to ou o aete wakete toriageta ga, ei ni kansite wa toriagenakatta. Sunawati ISO wa ei o hikion to site mitomenakatta no de ari, kokusai kikaku ni sitagau no de areba, ei o "ê" de arawasite wa naranai.

Kono usiro ni wa, S. 61 n. 7 gt. 1 nt. no Naikaku kokuzi d. 1 g.; Gendai kanazukai ga aru to kangaerareru. Kono bunsyo wa ou ga "ô" de aru koto o akiraka ni sita ga, ei ni kansite wa handan o sake, tugi no soegaki o husita:

Tugi no yô na kotoba wa e-retu no tyôon to site hatuon sareru ka, ei, kei nado no yô ni hatuon sareru ka ni kakawarazu, e-retu no kana ni "i" o soete kaku. Rei: kirei, kaseide, hei, eiga ....

Rômazi de no ei no kangaekata mo, kore ni sitagau.

Nao, Ôsaka Rômazi Kai wa ei o "ê" de arawasu ga, kore wa ORS ga Naikaku Kokuzi no soegaki; Tyôon wa boin no ue ni yamagata o tukete arawasu o, gendai no hyôzyunteki na hatuon ni terasiawasete kaisyaku sita kara de aru.

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Hikion no kakikata