Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2002-02-06
Teire(2): 2002-03-25

2. Kotoba no kumitate

2-5. Naimaze to Syôryaku

Naimaze mo syôryaku mo kotoba no kumitate to site wa sore hodo taisetu to wa ienai. Sikasi, syôryaku wa Rômazi no Nihongo o kangaeru baai, Kanzi-kana to wa kotonaru arata na yakuwari o ninau. Rômazi gengo ippan ni tûziru kotoba no habukikata ga sono mama tukaeru kara de aru.

Naimaze

Naimaze to iu no wa, hutatu izyô no kotoba kara itibu o sorezore motikonde atarasii kotoba o tukuru sikumi de aru. Yoku sirareta kotoba ni, gorira to kuzira o naimazeta "Gozira" ga aru. Tekuru (tekuteku aruku) to taxi o naimazeta "texî" to iu kotoba mo atta.

Kono tagui no kotoba wa ômune omoituki de tukurareru tame, hayarikotoba to onazi de nagamoti sinai. Naimaze de nagamoti sita kotoba to naru to, omoiateru koto sura muzukasii.

Dantai ya sinamono nado no namae ni wa, naimaze de tukurareta mono ga mama aru. Kono baai, hazime ni mimiatari no yoi atarasii kotoba ga atte, sono kotoba no iware to site ikutu ka no konomasii kotoba o wariateru to iu abekobe mo okonawareru.

Kono sikata de tukurareta kotoba wa, kotoba to iu yori wa issyu no sirusi to kangaeta hô ga yoi. Tumari, tuketasi no setumei ga nakereba mattaku imi ga tutawaranai. Yotte koyû meisi ni tukau bun ni wa kamau mai ga, tutaetai taisetu na kotogara o arawasu no ni sugu ni tukaeru ka to ieba, sonna koto wa nai.

Syôryaku

Syôryaku wa kotoba no itibu o motte honrai no kotoba no kawari to suru sikumi de aru. Nihongo wa boin ga tuyoku, onsetu ga yottu o koeru kotoba wa syaberizurai tame, toku ni hanasikotoba de syôryaku ga sakan ni motiirareru. Sikasi kakikotoba de wa tutomete tukau no o sakeru keikô ga tuyoi.

1. Hassyori

Kotoba aruiwa kotoba no turanari o hassyori, 4 onsetu mata wa 3 onsetu, (hikion o hukumu baai wa mare ni 2 onsetu) kara naru hitotu no kotoba ni suru.

radio-cassette recorder = radicasset = razikase
telephone card = teleca = tereka
television = televi = terebi
personal computer = parsocom = pasokon
Kimura Takuya = Kimutaku
Sibuya tikagai = Sibutika
Keizai Dantai Rengôkai = Keidanren
Sin Nippon Seitetu = Sinnittetu

Hanasi ga soreru ga, gaikokugo o Nihongo ni naosu baai wa, L wa R ni, V wa B ni, C wa K ni okikaeru. Mata, Nihongo wa n, ng, m no oto subete o "n" de kakiarawasu ga, Eigo no -ing ni mirareru yô na "n" no oto ni taisite wa, naze ka -in de wa naku -ingu no yô ni matubi ni gu no oto o kuwaeru. Pasokon ni mirareru yô ni, hassyoru sai ni tyôon ga naku naru gensyô wa mezurasiku nai.

2. Zyuzutunagi

Kotoba no turanari no naka kara ikutu ka no aruhwabetto o nukitori hitotu no kotoba ni suru.

 1. Aruhwabetto o sono mama yomu.

  NHK [enu-etti-kê] = Nippon Hôsô Kyôkai

 2. Atarasii kotoba to site yomu.

  Unesco [yunesuko] = the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

  Ippan ni nukitoru aruhwabetto wa kasiramozi ga ôi ga, nozomasii kotoba ni nazoraeru tame ka, kotoba no hibiki ni kodawatte, kimama ni erabu baai mo aru.

  KITE [kite] = Kyûshû Industrial TEchnology center

 3. Sirusi to site motiiru.

  Rz. = Rômazi
  1945 n. 8 gt. 13 nt. = 1945 nen 8 gatu 13 niti

3. Kirisute

Usiro ni tuzuku kotoba o atarimae to site habuku.

Batigai (na hito) no okage de sukkari siraketa.

Kono baai, batigai wa meisi atukai ni naru. Nisi Yôroppa gengo de areba teikansi (der, the nado) o tukete meisi de aru koto o akiraka ni siuru ga, Nihongo ni wa sono yô na sikumi ga nai tame, imi o toritigaetari toraesokonetari suru kata ga dete kuru.

Tugi: Meisi to Daimeisi
Mae: Utusikae

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Naimaze to Syôryaku